Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.

 

Informacje PKW (link)

PAƃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59