Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wzory sprawozdań finansowych

W dniu 20 listopada ukazało się zmienione rozporządzenie ministra finansów o zasadach rachunkowości komitetów wyborczych (Dz. U. Nr 212, poz. 1559).

Nowe wzory sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wykaz dokumentów które należy do nich dołączyć opublikowane zostały w Dz. U. Nr 212, poz. 1560.

W Dz. U. Nr 212, poz. 1561 ukazały się wzory sprawozdań finansowych dotyczące komitetów uczestniczących w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie